Game over and over (2017)
Fabien Zocco

robotic installation/videogame for robots

In Game over and over bestrijden twee gerobotiseerde artefacten, elk voor een eigen scherm geplaatst, elkaar in een eindeloos en absurd videogame dat ze automatisch controleren. De robots zijn gereduceerd tot een minimalistische, gemechaniseerde evocatie van het hoofd van een gamer die voor een scherm zit. De confrontatie is eindeloos, de spelers kunnen niet winnen, verliezen of sterven. Het werk speelt met het fenomeen van inversie: de menselijke toeschouwers kijken naar machines die zich in een positie bevinden die meestal door mensen wordt ingenomen. De rollen worden hier omgekeerd. De mensen worden toeschouwers van machines die tegenover elkaar staan en die interageren via andere machines. Game over and over stelt de fundamentele vraag of een totaal geautomatiseerde wereld ons nog nodig heeft. Kunnen machines opwinding ervaren of andere gevoelens die inherent zijn aan menselijke activiteiten zoals games en competitie?

In Game over and over bestrijden twee gerobotiseerde artefacten ? elk voor een eigen scherm geplaatst ? elkaar in een eindeloos en absurd videogame dat ze automatisch controleren. De robots zijn gereduceerd tot een minimalistische, gemechaniseerde evocatie van het hoofd van een gamer die voor een scherm zit. Het spel op het scherm is gebaseerd op het ontwerp van ouderwetse, klassieke videospelletjes als Space Invaders of de 3D-grafische wereld van de oude Vextrex-console. De confrontatie is eindeloos: elke tegenstander doorkruist een veld van asteroïden waarop ze verwoed schieten, maar het spel eindigt nooit. De spelers kunnen niet winnen, verliezen of sterven. Het werk speelt met het fenomeen van inversie: de menselijke toeschouwers kijken naar machines die zich in een positie bevinden die meestal door mensen wordt ingenomen. De rollen worden hier omgekeerd. De mensen worden toeschouwers van machines die tegenover elkaar staan en die interageren via andere machines. De robots/spelers vervullen hun plicht echter met het mechanische en obsessionele gedrag dat inherent is aan hun artificiële conditie. Game over and over stelt de fundamentele vraag of een totaal geautomatiseerde wereld ons nog nodig heeft. Kunnen machines opwinding ervaren of andere gevoelens die inherent zijn aan menselijke activiteiten zoals games en competitie?

Fabien Zocco

Fabien Zocco (°1980) woont en werk in Rijsel, Frankrijk. In 2016 voltooide hij een postgraduaat in het audiovisueel onderzoekscentrum Le Fresnoy in Frankrijk. In zijn artistiek werk concretiseert hij situaties behorend tot een dystopische wereld die nauw aanleunt bij de wereld waarin wij leven. De daaruit resulterende projecten kunnen heterogeen zijn: film waarvan de dialogen gegenereerd worden door artificiële intelligente, kubische robots die over de grond bewegen, teksten gecomponeerd in real time met de woorden van op dat moment populaire songs of een videogame voor robots? Hoewel erg uiteenlopend van vorm, hebben al deze werken een bijzondere poëzie gemeen. Deze projecten verwijzen naar een fictionele technologie die niet op een verre toekomst gericht is, maar diepgeworteld is in onze hedendaagse wereld. Ze schetsen potentiële scenario?s waarin menselijke attributen (taal, spreken, tekst, beweging?) met de machine gedeeld en onderhandeld moeten worden.

Media