Meta_bolus (2018)
Sasa Spacal & Mirjan Svagelj

Biotechnological responsive installation

Meta_bolus toont het metabolische proces aks een uitwisseling van bepaalde bolussen of doses die verbindingen ofwel als heilzaam, ofwel als nadelig definiëren. De laboratoriumopstelling in het midden van de installatie belichaamt twee met elkaar verbonden lussen van het metabolisme van materie op onze planeet: menselijke extractie van antibiotica van de streptomyces rimosus- bacterie en de menselijke consumptie van vluchtige grondelementen via de neus. In de centrale bioreactor van de Meta_bolus-installatie bevinden zich streptomyces rimosus-bacteriën, dat wordt gebruikt in medicijnen voor mensen en ook in de productie voor dieren en planten. De grote farmaceutische bedrijven extraheren wereldwijd drie kilo oxytetracycline per seconde. Het ritme van de pomp in de Meta_bolus-installatie, geeft de cadans aan van het extractiepatroon van oxytetracycline in de farmaceutische industrie. De parallelle lus is open, zodat de bezoekers de geur van geosmin kunnen inhaleren terwijl ze door een vergrootglas de bacterie visueel kunnen observeren. De receptoren verwijzen naar de plaats van de mens in het metabolische proces en laten hem deel uitmaken van de stroming door middel van een aromatische en visuele onderdompeling. De bezoeker wordt via zijn zintuigen ertoe aangezet om na te denken over het metabolisme van onze planeet.

?Metabolisme circuleert en genereert iets nieuws in alle lagen van materie/cultuur.? ? Myra Hird De streptomyces-bacterie geeft een verleidelijke geosmin-geur af, een snuifje dat doet denken aan een woud na de regen. Het aroma van natte bladeren is vervlochten met de geschiedenis van de menselijke resistentie tegen antibiotica. In het antropoceen zijn agentia ingebed geraakt in de planetaire metabolische stroming waarin farmacologische doses asymmetrisch worden uitgewisseld. Mensen zijn geen uitzondering, en ons niet-selectieve farmacologische gebrek aan authenticiteit kan dodelijke gevolgen hebben. Kunnen mensen de groeiende resistentie tegen antibiotica ruiken? Meta_bolus toont het metabolische proces als een uitwisseling van bepaalde bolussen of doses die verbindingen ofwel als heilzaam, ofwel als nadelig definiëren. De laboratoriumopstelling in het midden van de installatie belichaamt twee met elkaar verbonden lussen van het metabolisme van materie op onze planeet: de menselijke extractie van antibiotica van de streptomyces rimosus-bacterie en de menselijke consumptie van vluchtige grondelementen via de neus. De twee lusvormige processen scheiden de twee metabolieten van de streptomyces rimosus-bacterie af: de antibiotica en de geosmin-geur. Het antibioticum wordt terug naar de aarde afgeleid via het extractieproces dat plaatsvindt in de laboratoriumkolf. De vloeiende antibiotica-elementen herinneren eraan dat aarde en stof een fase zijn in het metabolische proces waaraan geen enkel agens kan ontsnappen. Ze fungeren ook als een waarschuwing dat elke metabolische stroming een specifieke bolus heeft die de verbinding tussen de agentia heilzaam of nadelig maakt. De streptomyces rimosus-bacterie laat zien hoe belangrijk het is om de bolus te observeren en beter te kennen, want elke bacterie bevat zowel het antibioticum als de resistentie ertegen, en dus bepaalt de bolus of de dosis heilzaam of nadelig zal zijn. In de centrale bioreactor van de Meta_bolusinstallatie bevinden zich streptomyces rimosus - bacteriën, een vruchtbare producent van het antibioticum oxytetracycline, dat wordt gebruikt in medicijnen voor mensen en ook in de productie voor dieren en planten. De grote farmaceutische bedrijven extraheren wereldwijd drie kilo oxytetracycline per seconde of elke vijf uur een ton. Dit is echter slechts een van de vele antibiotica die mensen aan de verschillende soorten van de streptomycesbacterie onttrekken. Het ritme van de pomp in de Meta_bolus-installatie, geeft de cadans aan van het extractiepatroon van oxytetracycline in de farmaceutische industrie. De parallelle lus in de Meta_bolus-installatie bevat onder meer de geur van vluchtige bodemelementen. Deze lus is open, zodat de bezoekers de geur van geosmin kunnen inhaleren terwijl ze door een vergrootglas de bacterie visueel kunnen observeren. De receptoren verwijzen naar de plaats van de mens in het metabolische proces en laten hem deel uitmaken van de stroming door middel van een aromatische en visuele onderdompeling. De receptoren zijn ook technische extensies van de bacterie die doordringen in de menselijke ruimte, zodat de streptomyces rimosusbacterie duidelijker kan worden waargenomen. Door hun positie fungeren de olfactorische metabolische receptoren als punt van samenkomst waar twee biologische soorten met verschillende ruimtelijke en temporele condities hun omgeving kunnen waarnemen en uitbreiden. Meta_bolus probeert de kloof tussen soorten kleiner te maken door observatie, geur en reflectie. De bezoeker wordt via zijn zintuigen ertoe aangezet om na te denken over het metabolisme van onze planeet.

Mirjan Svagelj

Dr. Mirjan Svagelj behaalde een PhD in biogeneeskunde aan de faculteit geneeskunde van de universiteit van Ljubljana. Als wetenschapper doet hij onderzoek op het vlak van toegepaste biochemie en biotechnologie. Als kunstenaar werkt hij op het kruispunt van biotechnologie, microbiologie en intermediale kunst. Hij exposeerde zijn werk op talrijke plaatsen en festivals. Het werd bekroond met een Honorary Mention op de Prix Ars Electronica 2015, en was genomineerd voor de Prix Cube 2016.

Media