Meandering River (2018)
Onformative

Audiovisual art installation

Meandering River is een audiovisueel kunstwerk van de in Berlijn gevestigde digitale kunststudio onformative. Het bestaat uit in real-time gegenereerde beelden en muziek gecomponeerd door artificiële intelligentie. Het digitale kunstwerk maakt verandering waarneembaar door een uniek tijdsbewustzijn te creëren. Over meerdere schermen herinterpreteert het werk de veranderlijke bewegingen van rivieren door hun impact te visualiseren en in geluid om te zetten. De audiovisuele installatie creëert een landschap vanuit vogelperspectief. Deze oriëntatie conceptualiseert een nieuw menselijk perspectief op ruimte en tijd, in een poging om de onvoorspelbare patronen te ontcijferen. Naarmate de tijd vordert, veranderen de structuren van de vloeiende rivier, want het water erodeert de grond, vormt een rivierbed en neemt aarde mee, dat het op andere plaatsen weer afzet. Deze erosie en grondafzetting veranderen de kleur van het landschap, afhankelijk van de kleur en kwaliteit van de grond. Op basis van academisch en wetenschappelijk onderzoek van dit natuurlijke fenomeen, werden verschillende algoritmes ontwikkeld om de onvoorspelbare bewegingen van rivieren zo authentiek mogelijk te simuleren en hun organische structuren, ritmische fluctuaties en visuele materialiteit te herinterpreteren.

Meandering River is een audiovisueel kunstwerk van de in Berlijn gevestigde digitale kunststudio onformative. Het bestaat uit in real time gegenereerde beelden en muziek gecomponeerd door artificiële intelligentie. Het digitale kunstwerk maakt verandering waarneembaar door een uniek tijdsbewustzijn te creëren. Over meerdere schermen herinterpreteert het werk de veranderlijke bewegingen van rivieren door hun impact op het aardoppervlak te visualiseren en in geluid om te zetten. Natuurlijke krachten geven in de loop van de tijd vorm aan het landschap. Dit is onzichtbaar voor het blote oog, want wij nemen telkens maar een moment waar. De fluctuaties en ritmische bewegingen van rivieren tonen ons een glimp van het verleden, want hun sporen zijn bewijzen van de constante veranderingen om ons heen. De audiovisuele installatie creëert een landschap vanuit vogelperspectief. Deze oriëntatie conceptualiseert een nieuw menselijk perspectief op ruimte en tijd, in een poging om de onvoorspelbare patronen te ontcijferen. Door ze te ervaren vanuit een machtig perspectief, demonstreren de realtimebeelden wat op een grotere schaal gebeurt. De golvende en oscillerende beweging inherent aan de opgewekte beelden, die gebaseerd zijn op een op maat gemaakt algoritme, biedt een vertrekpunt dat een inzicht geeft in vooruitgang, om de veranderlijke bewegingen en het ritme van natuurlijke krachten te onderzoeken. De veranderende patronen van Meandering River geven de toeschouwer een deemoedig idee van de onvoorspelbaarheid van verandering en de schoonheid van de natuur. Naarmate de tijd vordert, veranderen de structuren van de vloeiende rivier, want het water erodeert de grond, vormt een rivierbed en neemt aarde mee, dat het op andere plaatsen weer afzet. Deze erosie en grondafzetting veranderen de kleur van het landschap, afhankelijk van de kleur en kwaliteit van de grond. Op basis van academisch en wetenschappelijk onderzoek van dit natuurlijke fenomeen, werden verschillende algoritmes ontwikkeld om de onvoorspelbare bewegingen van rivieren zo authentiek mogelijk te simuleren en hun organische structuren, ritmische fluctuaties en visuele materialiteit te herinterpreteren. Tijdens het visuele onderzoeks- en ontwikkelingsproces werd een grafische pijplijn ontworpen die een iteratieve visuele exploratie en compositie mogelijk moest maken. Er werden verschillende shaders en algoritmes in real time toegepast als grafische lagen om natuurlijke verschijnselen zoals hydraulische en thermische erosie, hoefijzermeren en meanderlittekens te simuleren. Door bijkomende bewerkingen om oppervlaktematerialiteit, vegetatie en belichting toe te voegen, kreeg de uiteindelijke landschapscomposities de beoogde visuele korreligheid en kwaliteit. De muziek werd ontwikkeld in samenwerking met de Berlijnse geluidsstudio kling klang klong, om de emotionele, complexe en onvoorspelbare aard van de visuele esthetica te versterken. Na verschillende digitale strategieën te hebben onderzocht, werd de muziek gecomponeerd met het Google Magenta Performance RNN-leermodel en een op maat gemaakt procedureel systeem. Om datasets voor het trainen van artificiële intelligentie te verzamelen, werden pianospelers uitgenodigd om muzikale frasen te improviseren op de verschillende beelden van de animatie. Hun auditieve interpretaties fungeerden als een grootschalige polyfonische inventaris waarvan de AI kon leren. Om de performatieve aard van het werk weer te geven, werden waarden die direct als output werden geleverd door de riviersimulatie ? lengte, krommingen en verbindingseffecten ? geanalyseerd en in real-time geïnterpreteerd om muzikale parameters als tempo, nootsterkte, intensiteit en toonhoogte te beïnvloeden. Het iteratieve proces, geleid door de waardebepalingen van kling klang klong, stelde de machine in staat om originele muziek te componeren waarvan de harmonische kwaliteit evenwaardig is aan die van een menselijke componist. Dit resulteerde in een rijke cinematische verbinding tussen beeld en muziek.

Onformative

Onformative is een studio die de grenzen van kunst en technologie aftast. Ze laten zich leiden door een emotionele benadering om op zoek te gaan naar experimentele vormen van creatieve expressie. De studio onderzoekt de mogelijkheden die te vinden zijn tussen kennisvelden en praktijk, om vragen te stellen over de relatie tussen mens en technologie. Met deze benadering willen ze door middel van verschillende methodes en processen nieuwe manieren van denken creëren en betekenisvolle werken maken die over de disciplines heen, henzelf en het publiek aanzetten tot exploreren. Deze procesgedreven nieuwsgierigheid onderzoekt conceptuele verhalen en ageert op de kruising tussen digitale en analoge velden. De studio onderzoekt ideeën door middel van unieke interpretaties, inzichten en perspectieven. Door trouw te blijven aan een empirisch proces, krijgen hun werken uiteenlopende vormen in verschillende media, zoals interactieve media-installaties, dynamisch beeldmateriaal en data-gestuurde verhalen. Door middel van een interdisciplinaire en gezamenlijke aanpak, is de visuele taal van onformative veranderlijk en staat open voor de perceptie van het individuele. onformative exposeerde zijn projecten in Europa, de Verenigde Staten, Canada, Australië en China.

Media