Infinity (1997)
Noto aka Carsten Nicolai

"Carsten Nicolai probeert verder te gaan dan de bestaande onderverdelingen binnen de perceptie van menselijke zintuigen, door wetenschappelijke fenomenen te creëeren in de vorm van frequenties van geluid of zicht, op het zelfde moment waarneembaar door gehoor en zicht. "

"De geluidservaringen die hij gecreëerd heeft onder de naam Noto stellen hem ertoe in staat om een taal te ontwikkelen die volledig de zijne is, gecomponeerd uit akoestische codes en visuele symbolen. In 1997 creëerde hij een auditief werk getiteld Infinity, dat werd verspreid doorheen de stad, in stations, vlieghavens, galerijen, boetieken en op de lokale radio, voor Kassels Documenta X. Het werk wordt opgebouwd uit tweeënzeventig sporen van elk vijfenveertig seconden. Deze 'spins', zoals de kunstenaar ze noemt, werden afgeleid uit verschillende bronnen van communicatie, zoals telefoon, fax, radiogolven en modems die dan worden herbewerkt door de kunstenaar, gesampled en herhaald. Het is die circulaire repetitie die het werk zijn titel geeft, een smaakje van de eeuwigheid als het ware. De geluiden die worden geproduceerd komen vaak voor in de hedendaagse omgeving waarin ze worden verspreid, hun signalerende functie vaak veranderd in een gebod aan een gebruiker. Het zijn geluidssignalen van communicatie, geladen met informatie of wachtend op een antwoord. In Infinity is de boodschap die ze uitdragen niet langer bedoeld om herkenbaar te zijn voor de hoorder. Ze wordt getransformeerd tot een compacte massa van geluid, participerend aan de constructie van een muzikale omgeving. De verschillende geluiden onderlijnen aldus de dichtheid van geluid in onze huidige omgeving." - Priscilia Marques

Noto aka Carsten Nicolai

Carsten Nicolai is een Duitse visuele kunstenaar en muzikant die auditief werk creëert, uitgegeven door de elektronische muziek labels Raster-Noton en Milles Plateux. Zijn artistieke aanpak vormt een dwarsdoorsnede van wetenschap en hedendaagse muziekpraktijken. Doorheen zijn auditieve installaties en zijn muziek exploiteert hij de limieten en het creatieve potentieel van codes, geëncrypteerde formules en andere logische systemen die onze wereld structureren. Om dit te kunnen doen baseert hij zich op betrouwbare kennis en omringt hij zich voor zijn projecten en exposities met ingenieurs, wetenschappers of muzikanten. Hij heeft samengewerkt met muzikanten zoals Ryoji Ikeda en Mika Vainio. Carsten Nicolaï is ook lid van de groep Signal, samen met Frank Bretschneider en Olaf Bender. Hij ondertekent zijn muzikale producties met het psyeudoniem Noto, wanneer de focus ligt op geluid als fysiek fenomeen, en met Alva Noto, wanneer hij op een meer muzikale aanpak steunt en daarbij arrangementen en ritmes integreert. Geïnteresseerd door de principes van Cymatics, een procedure die geluidsgolven zichtbaar maakt in een gecoördineerde manier, begeleidt hij zijn minimalistische geluidscomposities vaak met heldere visuals, voortgebracht door software die hij zelf ontwikkelt. Zijn muziek wordt gecomponeerd als digitale geluiden die worden herwerkt en aangepast door veelvuldige oscillaties en toongenerators, en door ze te laten evolueren in tijd en ruimte. Met behulp van deze procedures maakt hij geluid tastbaar, haast zoals massa die ons omringt.

Media