108 (2010)
HeeWon Lee

De video/geluidsinstallatie 108 van de multimediakunstenares HeeWon Lee is een installatie waarbij het beeld gevormd wordt door de beweging van de letters is een puur typografische film. Het akoestische geluid van de installatie wordt door 108 speeldozen geproduceerd. Elke muzieknoot komt overeen met een typografisch teken. Woorden en zinnen begeleiden de geluiden uit de muziekdoosjes.

De hele installatie is gebaseerd op software. De idee achter dit werk moet gezien worden in een sociologische context met aandacht voor weeskinderen, die niet genoeg aandacht krijgen in de wereld.

HeeWon Lee

Geboren in Zuid-Korea. Woont en werkt in Parijs.

Media