Capacities (2010)
Stanza

Capacities is een kunstwerk dat op de grond geplaatst wordt. Het stelt een elektronische stad voor, gemaakt uit sensoren, eenheden, rasters, gebouwen waar zelfs de kabels en draden in verwerkt zijn. Bij Capacities worden de verzamelde data uit een stad omgezet tot virtuele data. De continue veranderende datagegevens van de stad creëren veranderingen die zichtbaar zijn in het kunstwerk.

Stanza ziet de wereld uit de 21ste eeuw als een wereld bestaande uit bewegelijke atomen, molecules, gassen, getallen, steeds veranderende data en informatie. Met Capacities wil hij die gegevens manipuleren van de echte wereld naar de installatie in de tentoonstellingsruimte.

Stanza

Stanza is een Britse kunstenaar die zich gespecialiseerd heeft in hoogtechnologische kunst, online netwerken, touch screens, milieu-sensoren en interactieve kunstwerken. Thema?s zoals het stedelijk landschap, vervreemding in een stad, bewaakte culturen, keren vaak terug in zijn werken. Stanza verzamelt gegevens vanuit steden en bekijkt hoe hij deze kan weergegeven, visualiseren en interpreteren. In al zijn werken probeert hij de veranderende dynamiek van het stadsleven te benutten als een bron voor creativiteit en zinvolle artistieke metaforen te creëren.

Media