The world (dis)appearing on level -3 (2014)
Bart Prinsen

De wereld die (verschijnt) op niveau -3 is een installatie die bestaat uit een serie modellen met diaprojecties en een lichtbak. Het presenteert een installatie gemaakt met een technologie die op het punt van uitsterven staat, namelijk dia's.

Dit werk begon rond een inmiddels gesloopt appartementengebouw in de sociale woonwijk ?Luchtbal? in het noorden van Antwerpen. Foto's van het interieur en de overblijfselen van het gebouw zijn gemaakt met misschien wel een van de laatste diafilms van Kodak, een multinational die nu ook niet meer bestaat. De ontbrekende tactiele plekken blijven leven op een drager die op het punt staat volledig te verdwijnen. Samen met de beelden van de overgebleven vorige bewoners ontstaat een nieuwe associatieve werkelijkheid. Wat voor herinneringen aan hun woonplaats blijven in de hoofden van deze laatste bewoners? De foto's van de lege ruimtes zijn op dezelfde manier gemaakt als het oog ze scant. Tijdens de opnames zijn geen selecties gemaakt. Dit resulteert in een systeem met dia's dat sterk lijkt op een film die in slow motion wordt afgespeeld. De dia's worden geprojecteerd in gestileerde modellen die kopieën zijn van de lege kamers in het appartement. Een smalle lichtbak van 18 meter toont een strook die een doorlopende wandeling door het gebouw weergeeft.

Bart Prinsen

Het veld van Bart Prinsen omvat driedimensionale installaties, tekeningen, prints, foto's, dia's, experimentele korte films. Hij is vooral geïnteresseerd in verloren ruimtes, de architectuur van achter- en zijkanten van bewoonbare of onbewoonbare gebieden en hoe deze gebieden, onderhevig aan voortdurende proliferatie en chaos, een onstuitbare mentaliteit van structuren, kaders en richtlijnen blootleggen. De focus ligt op het geheugen van dergelijke plaatsen en hoe ze worden vastgelegd als blauwdrukken in ons geheugen. Het proces van het creëren van herinneringen is een onmiskenbaar onderdeel van het herdefiniëren van deze herinneringen in een afbeelding. De grenzen van logische denkpatronen worden ook gescand en in twijfel getrokken door de aanwezigheid van onvoorspelbare en onstabiele elementen in de menselijke omgeving.

Media