The ones I hadn't drawn (2015)
Vicky Lema

Voor haar schilderijen en tekeningen vertrekt Vicky Lema van zelfgemaakte of gevonden foto?s van vreemde, verlaten plaatsen en landschappen die geconstrueerd overkomen. Het zijn tussengebieden waar het natuurlijke tenietgedaan wordt door menselijk ingrijpen. Experimenteren doet ze via digitale media zoals virtuele werkelijkheden of bewerkte fotografie. Ze tracht de realiteit te vervagen en een andere, mogelijk ongekende, ruimte te creëren.

Via haar kunst komt ze tot een meer geabstraheerde versie van structuren en vormen van ruimtes, tegen-gesteld aan hetgeen we als waarheidsgetrouw ervaren. Het is een onderzoek naar de mogelijkheden van de schilder- en tekenkunst. Lema verzamelt voortdurend ideeën en foto?s die voortkomen uit persoonlijke herinneringen en indrukken. Naarmate haar onderzoek vorderde, werd tekenkunst steeds belangrijker. Ook werd later haar interessegebied en zo de variëteit aan inspiratiebronnen uitgebreid.

Vicky Lema

Vicky Lema (°1983, Gent) studeerde schilderkunst aan KASK, Gent. Ze woont en werkt in Gent.

Media

Andere werken in dit project