Sound Print (2015)
Bruno Vandenberghe

Het werk van Bruno Vandenberghe situeert zich op het grensvlak tussen geluid/ muziek en beeldend werk. Hij laat zich inspireren door verschillende notatiesystemen, vooral uit de jazzwereld ? zijn grote passie. Hij benadert beide op een ?schilderkundige? manier, door de toepassing van gelaagdheid en kleuren-theoretische kennis. Vandenberghe werkt ook samen met muzikanten om zijn beeldtaal op muziek te zetten.

Hij ontwikkelde een idiosyncratisch tekensysteem, formules die kosmische structuren voorstellen en doen denken aan Pythagoreïsche stellingen. Door deze te combineren met minder streng wetenschappelijke elementen krijgt zijn werk een poëtische uitstraling. Hij benadert grafische bestanden alsof het geluidsbestanden zijn. Vandenberghe werkt zeer situatiegebonden, in dialoog met de (architecturale) omgeving.

Bruno Vandenberghe

Bruno Vandenberghe (°1974, Oostende) studeerde animatiefilm en vrije grafiek aan KASK, Gent. Hij woont en werkt in Gent.

Media

Andere werken in dit project