Bonobo #4 (2014)
Hendrik Vermeulen

?Hendrik Vermeulen toont robuuste, verweerde landschappen. De mens zelf wordt nooit verbeeld, maar wel de sporen die hij, in het technologische tijdperk, achterlaat. Zijn werken stralen een zekere dreiging uit. Terugkerende motieven zijn rivieren, ladders, buizen en stoelen. Zijn werken ontstaan door verbranding, schuren, afpellen, inkerven, uitzagen? Door zaken te laten verdwijnen, worden ze net zichtbaar gemaakt."

"Echte, gevonden stukken worden gecombineerd met stukken die de kunstenaar zelf maakte. Vervreemding wordt in de hand gewerkt door de keuze voor ondefinieerbare, onduidelijke locaties. Hoewel hij ruw materiaal gebruikt, hebben zijn sculpturen een zekere fragiliteit en onderstrepen ze de broosheid van het wezen der dingen.? - tekstfragment uit ?Genealogie van het creatief verbond?, Inge Braeckman

Hendrik Vermeulen

Hendrik Vermeulen, °1965, Roeselare, België Woont en werkt in Gent, België - www.hendrikvermeulen.be Opleiding: 2000-2001: Mixed Media & Scenografie, Koninklijke Academie voor Schone Kunsten, Antwerpen, België 1994-1995: 3D, Sint-Lukas Hogeschool, Brussel, België 1985-1989: Monumentale Kunst, Sint-Lucas Hogeschool, Gent, België "Sinds vele jaren is het landschap de drager van al mijn beelden, omdat het mogelijkheden biedt die voor mij universeler zijn dan het uitbeelden van de mens. Toch is de specifieke verhouding tussen mens en landschap een belangrijk gewricht voor mijn werk en denken. Deze verhouding roept bij mij tegenspraken op in de vorm van sporen die de mens in de natuur heeft nagelaten gedurende de laatste decennia. Op zowel beeldend als inhoudelijk vlak bieden deze tegenspraken me rijker bronmateriaal dan het idyllische landschap. In het actuele landschap vind ik namelijk een zeer wankel evenwicht tussen macht en onmacht, tussen vindingrijkheid en gemakzucht, tussen onverschilligheid en absurditeit. Deze polen doen me soms duizelen van ongeloof, en geven me enorme stimulans tot creëren." - Hendrik Vermeulen

Media

Andere werken in dit project