Leaf Miner (2013)
Tine Mys

Tine Mys? oeuvre kan ingedeeld worden in twee periodes. Waar ze eerst vertrok van een idee en de beeldende, narratieve associaties, focuste ze later op het beeld zelf en zijn vormelijke aspecten. De overstap kwam er na het besef dat het mechanische de overhand had op artistiek onderzoek en ontwikkeling. Hierdoor kwam er meer aandacht voor het medium en de invloed op de esthetiek en gevoelssfeer van het beeld.

Mys? oeuvre wordt gekenmerkt door vele inhoudelijke en vormelijke spanningen. Tussen totaliteit en detail, ratio en emotie, vertrouwdheid en bevreemding, realiteit en fictie? Ze vertrekt vaak van foto?s en tekeningen die al een zekere spanning in zich dragen. Ze tracht schijnbaar onverzoenbare tegenpolen te combineren in een nieuw, creatief landschap. Hierbij streeft ze steeds naar abstrahering, vereenvoudiging; less is more. De menselijke sporen en het menselijke geluid worden gewist. Een stil landschap waarin spanningen nog steeds voelbaar zijn. Als deze stilte het beeld sterker maakt, is het voor Mys een geslaagd resultaat.

Tine Mys

Tine Mys studeerde vrije kunsten aan KASK, Gent. Ze woont en werkt in Gent.

Media

Andere werken in dit project