Zonder Titel (2015)
Kevin Vanwonterghem

In zijn landschappenreeks gaat hij in op de relatie natuur ? cultuur. In onze maatschappij neemt de mens een superieure houding aan ten opzichte van de natuur, resulterend in controle en manipulatie van het eco-systeem.

Hij stelt constructies van uit hun natuurlijke omgeving gehaalde objecten tentoon. De kijkervaring is belangrijk. Ze vormen een onderzoek naar hoe het begrip ?natuurlijke omgeving? vandaag de dag nog gepercipieerd wordt.

Kevin Vanwonterghem

Kevin Vanwonterghem (°1984, Gent) studeerde beeldende kunst aan Sint-Lucas Gent. Hij woont en werkt in Sint-Amandsberg.

Media

Andere werken in dit project