I'm going to smell soo nice tonight (2016)
Rob Buelens

Rob Buelens °1989, herwerkt culturele artefacten, door een verschuiving teweeg te brengen in materie, opbouw, en context.

Doordat er in de traditie van deze objecten de fysieke kenmerken al een praktische en symbolische functie hadden, wordt de betekenis ambigu. Enerzijds draagt het nog een schaduw van de betekenis en romantische of ietwat naïeve kijk die het origineel object uitstraalde, anderzijds word de oorspronkelijke semiotische betekenis ondermijnd door een hedendaagse revisie van het object en de gehele cultuur die het voorwerp gebaard heeft . Naar de mens(heid) word hier gekeken door te zien naar wat hij maakt, hoe hij dit interpreteert verteld veel over zijn wereldbeeld, hoe hij het herwerkte object opvat verteld ons veel over het verlangen.

Rob Buelens

Rob Buelens is vooral bekend om zijn houten sculpturen. Hij geeft vertrouwde culturele artefacten een ambigue betekenis door materie, textuur en context te wijzigen. Het object en de gehele cultuur die ermee samenhangt worden op een eigentijdse manier geherinterpreteerd. De mens en zijn verlangens worden geanalyseerd via zijn artefacten en realisaties. De mensheid is interessant door zijn vindingrijkheid en doelmatigheid en de mogelijkheid om door samenwerking grootse dingen te realiseren. Naast maquettes maakt Buelens ook sculpturen uit andere materialen en tekeningen. Rob Buelens (°1989, Londerzeel) studeerde vrije kunsten aan Sint-Lucas, Antwerpen, Sint-Lucas, Gent en Sint-Lukas, Brussel. Hij woont en werkt in Londerzeel.

Media

Andere werken in dit project