Shell (2016)
Willem Vermeersch

Het werk van Willem Vermeersch (°1986) getuigt van een bereidwilligheid om op het onbekende af te stappen. Met enthousiasme, humor, lef en kwetsbaarheid worden wegen bewandeld waar vertrouwde houvasten wegvallen.

Zijn beelden kunnen opgevat worden als hypnotiserende wormgaten, als poorten die verschillende aspecten van de realiteit met elkaar verbinden. Men kan er zichzelf in vinden of verliezen. Ze slaan de brug tussen Kazimir Malevitsj' zwart vierkant en de onoverzichtelijke geuren en kleuren van de supermarkt. Door gevoelig te zijn voor barstjes in de oppervlakte van het menselijke voorstellingsvermogen tracht hij ver'wonde'ring toe te laten. Dit geraakt worden, dit uit zichzelf gaan, als iets wat ons met elkaar verbindt. Vermeersch ziet het universum als een lichaam: als een groeiende compost'hoop' waarin individuele wezens, contexten en gedachten afsterven tot één samenhangend geheel waar continu nieuw leven uit komt.

Willem Vermeersch

Willem Vermeersch maakt tekeningen, schilderijen, foto?s en andere fragmenten? Hij vermengt in zijn werk verschillende elementen die een verbinding of clash aangaan: een metafoor voor het leven en een poging om zich te verzoenen met een continu ver'ander'ende maatschappij. Via zijn kunst tracht hij wegwijs te geraken doorheen de dagelijkse veelheid aan indrukken. Hij vergelijkt het maken van voorstellingen met koken, waarbij rauwe elementen omgevormd worden tot een lekkere maaltijd of beeld dat men kan delen. Wegwijzers hierbij zijn o.a. Hiëronymus Bosch, Gerhard Richter, Juan de la Cruz of Matthew Day Jackson. Vermeersch ziet het universum als een polyfonische composthoop waarin mensen en ideeën afsterven tot één lichaam dat constant nieuw leven genereert. Willem Vermeersch (°1986, Poperinge) studeerde schilderkunst aan Sint-Lucas, Gent.

Media

Andere werken in dit project