intersections at night & day (2015)
Patrick Keulemans

Patrick Keulemans

Patrick Keulemans, °1958, Willebroek www.patrickkeulemans.be Opleiding: Stedelijke Academie, Mechelen Sint-Lukas Hogeschool, Brussel Het beeldend werk van Patrick Keulemans vertrekt van een fascinatie voor taal en communicatie: de (on)mogelijkheid van taal als metafoor voor de (on)mogelijkheid van communicatie. Het verdwijnen van talen, culturele diversiteit, de kwetsbaarheid van het individu in een globaliserende wereld, de homogeniserende effecten van de sociale media: het zijn thema's die hij aansnijdt. Achter de verfijnde en heldere 'look' van zijn werken schuilt vaak een complex netwerk van vragen en existentiële twijfels over frustraties, macht en onmacht, vergankelijkheid en menselijke zwakheid, over de noodzaak en het onvermogen van communicatie en van leven-in relatie, over religies en hun invloed op onze taal en cultuur. Zijn associatief denken vertaalt hij in een beeldend universum met een sterk vormgevend karakter dat vaak doortrokken is van ironie, kritiek en reflectie.

Media