The convernations (2017)
Patrick Keulemans

Het ?convernations? project van Patrick Keulemans gaat over het belang van praten, van conversatie, in de wereld. De naam is een mengeling van ?conversaties? en ?naties?. Het startpunt is zijn hoop voor een wereld zonder conflict. En dialoog is hiertoe de sleutel.

Patrick Keulemans ontwikkelde een vlag met drie cirkels. Elke cirkel bestaat uit 65 kleine witte tekstballonnen, die naar het centrum wijzen > de universele waarde van vrede. De analogie met de Europese vlag is duidelijk; verwijzend naar het Europese idee van verbinding tussen de lidstaten. De 195 tekstballonnen wijzen naar de 195 naties. De groene kleur symboliseert hoop.

Patrick Keulemans

Patrick Keulemans, °1958, Willebroek www.patrickkeulemans.be Opleiding: Stedelijke Academie, Mechelen Sint-Lukas Hogeschool, Brussel Het beeldend werk van Patrick Keulemans vertrekt van een fascinatie voor taal en communicatie: de (on)mogelijkheid van taal als metafoor voor de (on)mogelijkheid van communicatie. Het verdwijnen van talen, culturele diversiteit, de kwetsbaarheid van het individu in een globaliserende wereld, de homogeniserende effecten van de sociale media: het zijn thema's die hij aansnijdt. Achter de verfijnde en heldere 'look' van zijn werken schuilt vaak een complex netwerk van vragen en existentiële twijfels over frustraties, macht en onmacht, vergankelijkheid en menselijke zwakheid, over de noodzaak en het onvermogen van communicatie en van leven-in relatie, over religies en hun invloed op onze taal en cultuur. Zijn associatief denken vertaalt hij in een beeldend universum met een sterk vormgevend karakter dat vaak doortrokken is van ironie, kritiek en reflectie.

Media