Two Thoughts (2014)
Anneke Eussen

Acrystal

Het reliëf Two thoughts lijkt een achtergebleven spoor van iets dat ooit door deze gang gepasseerd is. De tegenoverliggende muur (rechts) is een exacte afdruk van dit spoor (links). Als de muren naar elkaar toe zouden bewegen dan schuiven de vormen precies in elkaar en laten ze de ruimte, die tussen het positief en het negatief ligt, verdwijnen. Het reliëf visualiseert twee ideeën over onze waarneming van ruimte. Op de eerste plaats de onlosmakelijke connectie tussen vorm en tegenvorm die samen altijd de totale ruimte definiëren. Op de tweede plaats verwijst het reliëf naar de mogelijkheid om een tijdelijke vorm voor een ruimte te bepalen. Deze tijdelijke vorm is in die zin een spoor van "Zeitgeist" en bepaalt de tastbare realiteit waarin we leven. De meeste ruimtes in onze leefomgeving ontstaan doordat we ze afbakenen, grenzen bepalen, functies toeschrijven, afmetingen opleggen en ze in een vorm gieten. Het vormen van "ruimte" blijft meestal beperkt tot het maken van een indeling. Zowel architectuur als kunst nemen ruimte als vormbare materie waar. Bij het zoeken naar een idee voor deze gang, was het belangrijk voor haar een verband te leggen tussen; de omgang van architectuur met ruimte en de omgang van beeldende kunst met ruimte. "Ruimte" als begrip blijft in haar totale omvang altijd constant. De vorm en verschijning waarin wij ruimte waarnemen is echter tijdelijk en onderhevig aan verandering.

Anneke Eussen

Anneke Eussen ° 1978, Nederland www.anneke-eussen.com Opleiding: 1997-2001: Academie voor beeldende kunsten, Maastricht, Nederland 2004-2005: HISK (Hoger Instituut voor Schone Kunsten), Antwerpen, België Het werk van Anneke Eussen is een persoonlijke positie. De overwegingen die leiden tot het maken van haar werk zijn vaak gekoppeld aan gebeurtenissen of impressies uit het alledaagse. Zo probeert Anneke Eussen met haar werk een open vraag te stellen. Hoe ontstaat onze identiteit en hoe vinden we een plek in de maatschappij? Hoe functioneert de wisselwerking tussen omgeving en het individu? De droom van vooruitgang en ontwikkeling is met de technologische revolutie werkelijkheid geworden. Het lijkt een waardevolle aanvulling voor het leven en deze aanvulling verrijkt ons met ontelbare mogelijkheden. Maar zijn we zelf ook zo grenzeloos? De discrepantie tussen de mogelijkheid en het gebruiken van de mogelijkheid is een interessant gegeven. Waar vinden we bevestiging, waar vinden we houvast, wat is tastbaar? Is er een plek voor twijfel. Inmiddels is het niets nieuws dat onze "westerse" maatschappij een aantal barsten vertoont. We varen een koers die weinig rekening houdt met wat de generaties na ons te verwerken krijgen. Niet omdat de informatie ontoegankelijk is en we niet beter weten, maar omdat we de werkelijkheid abstraheren. Virtuele ervaringen, vrienden, ontmoetingsplekken verdringen de 'ouderwetse' leefomgeving naar een secundaire positie. Haar werk kent verschillende verschijningsvormen. Variërend van tekeningen tot sculpturen of readymades. De rode draad zit in de actie zelf.

Media

Andere werken in de collectie