Hot Corridor (2015)
Honoré d'O

Brandgang, ik zoek je niet. Ik kom je tegen op weg naar deze smalle strook. Onder een deken in de nacht. Of op een uur in de middag. Onverwachts. Blootsvoets. Met een smartphone en een laptop onder de arm. Haastig. Hier adem je het binnen uit. Hier zijn de longen van stofmaskers bevrijd en worden ze als een goddelijk gezicht op de wolken geprikt. Waar te midden van smog, rook, en stadsalarm ook de onzichtbaarheid in de hemel blauwig blijft en de zon stralen als meeldraden verleidt. O adem, deze gang, een uitweg, een eiland te midden van lucht- stromen. Hoewel het windstil blijft, legt het water zich met volle wulpse lippen op het vuur. Inge Braeckman

Honoré d'O

Honoré d 'O, °1961, Oudenaarde, België Woont en werkt in Gent, België Opleiding: 1978-1983: Hoger Instituut voor beeldende kunsten Sint-Lucas, Gent, België: Architectuur Het werk van Honoré d 'O (°1961, Oudenaarde als Raf Van Ommeslaeghe en °1984, Gent als Honoré d 'O) is plastisch en dynamisch. De sterke verbinding tussen ethiek en esthetiek is een van de centrale motieven. Hij werkt met de idee van verschillende wegen, met verschillende richtingen, die uiteindelijk toch één gezamenlijk doel hebben: de vrijheid om te doen en te zeggen wat men wil. Dit idee heeft niet zozeer te maken met de verwondering over de techniek of een goed geconstrueerd werk, maar biedt een poëtische visie op de wereld, tegelijk ernstig en humoristisch. Honoré d 'O hanteert verschillende werkmethodes, maar gebruikt steeds eenvoudige en reeds bestaande objecten: PVC buizen, keien, video's, blikjes, kabels... Deze ongebruikelijke mix zorgt paradoxaal genoeg voor een nauwere verbondenheid met de natuur en haar krachten. De bezoeker krijgt soms een actieve rol toebedeeld, waarbij hij zelf het kunstwerk moet afmaken of er zelf deel van wordt. Om dat te doen moet die bezoeker geluiden activeren of objecten verplaatsen. Mede om die reden is er geen eenzijdige interpretatie mogelijk. Er is niets absoluuts in Honoré's werk, het gaat nooit om een fait accompli.

Media

Andere werken in de collectie