Regeneration Movement (2016)
Lien-Cheng Wang

Taiwan is welbekend om zijn industrie van consumentenelektronica, waarin talrijke elektronische producten worden geproduceerd en afgedankt, en oudere modellen worden vervangen door nieuwere. Lien-Cheng Wang verzamelde honderden oude afgedankte cd-rom?lezers die oorspronkelijk met computers verbonden waren. Ze zijn eigenlijk nog altijd operationeel en bruikbaar. Maar mensen gooien ze weg omdat een nieuwer model op de markt is gekomen. Hij gebruikt een andere methode met als ?voeding? informatie van het internet, en de cd-rom-lezers worden terug tot leven gebracht.

Het internet, het ?bloed? van zijn werk, is zelf een stroom aan gegevens, bestaande uit nullen en enen, die worden geüpload of gedownload of gelezen. Op dezelfde manier kunnen gegevens op een cd-rom worden gebrand of er van worden afgelezen. In zijn werk wil hij de internetgegevens ? de enen en de nullen ? omzetten in het fysisch openen en sluiten van de lade van de cd-rom-lezer; op die manier wordt de activiteit van het inloggen op het internet zowel zichtbaar als hoorbaar. Het publiek staat voor een muur opgebouwd uit cd-rom?lezers, en krijgt het gevoel dat het een plaats inneemt in de gegevensstroom. Het lichaam ontvangt inkomende en uitgaande signalen vanuit de anorganische beweging van de afgedankte cd-rom-lezers. Het geeft het publiek een grote informatiestroom die wordt gematerialiseerd door een geheel aan acties. De mechanische beweging creëert een ruimte voor een ongedefinieerde, bewegende en zich ontwikkelende geest en lichaam, allemaal op hetzelfde moment.

Lien-Cheng Wang

Lien-Cheng Wang (°1985) behaalde een Bachelor of Science in computerwetenschappen en een Master of Fine Arts in kunst en technologie aan de Tapei University of Arts, Taiwan. Zijn werk omvat interactieve apparaten en real-time geluidsvoorstellingen. Wang gebruikt open source bij het ontwerpen van kunstinstallaties en audiovisuele real?time voorstellingen. Zijn werken zijn gewijd aan de naadloze combinatie van beelden en geluiden gemaakt met computeralgoritmes, evenals aan de menselijke waarneming van het universum en de natuur. Vaak maakt hij gebruik van een installatie om een specifieke fysieke waarneming te bekomen. ? soulblighter0122.blogspot.be

Media