Inferno (2015)
Bill Vorn & Louis-Philippe Demers

Inferno is een een robotica-performance geïnspireerd op de verschillende kringen van de hel zoals ze worden beschreven in Dante?s Inferno, in Haw Par Villa?s Ten Courts of Hell en in andere religieuze werken. Het concept ?cirkels van de hel? is hier vooral een artistiek kader, een algemeen werkthema, waaronder de verschillende delen van de prestaties zijn gegroepeerd.

Het specifieke karakter van deze participatieve voorstelling schuilt in het feit dat de verschillende toestellen worden aangebracht op het lichaam van de bezoekers. Het publiek krijgt dan een actieve rol. Soms bewegen de bezoekers vrij, soms bevinden ze zich in de positie van gedeeltelijke of volledige onderwerping, gedwongen door de toestellen om op een bepaalde manier te (re)ageren. Sommige mechanische elementen dwingen de bezoekers tot het uitvoeren van bepaalde bewegingen, andere veroorzaken een fysieke reactie van hen. De ervaring van de kijker gebeurt op meerdere niveaus, maar het is zeer perceptueel, aangezien de meeste van zijn zintuigen worden aangesproken. De eenmaking van mens en machine is in zekere zin een uitdrukking van de straf voor de technologische zonden die we begaan ter wille van de vooruitgang. Hoe meer we vermengen met technologie, hoe meer dit ons drijft naar een staat van verlies. De kunstenaars gebruiken dit thema om het esthetische concept van het werk op te bouwen. Bovendien herinnert het dragen van of worden gevangen in een robotachtige entiteit aan het concept van de Cyborg dat ontstond aan het einde van de jaren 1980. Inferno hergebruikt dit idee door middel van een pastiche van het utopisch concept van singulariteit en ondergeschiktheid aan de machine.

Bill Vorn & Louis-Philippe Demers

Louis-Philippe Demers (°1959) en Bill Vorn (°1959) hebben sinds 1992 samengewerkt aan vele robotachtige kunstprojecten. Louis-Philippe Demers, gevestigd in Singapore, is Associate Professor aan de Nanyang Technological University en heeft onlangs een Ph.D. behaald over machines als performers. Als kunstenaar werkte hij aan het ontwerp en de productie van verschillende grootschalige interactieve robotachtige installaties, die worden getoond in theaters, opera?s, metrostations, kunstmusea en wetenschapsmusea, en op muziekevenementen en beurzen. Bill Vorn, gevestigd in Montréal, maakt installaties en performance projecten op het gebied van robotica en motion control, geluid, verlichting, video- en cybernetische processen. Hij doet onderzoek en experimenten op het vlak van Artificial Life en Agent Technologies via artistiek werk gebaseerd op de esthetiek van kunstmatige gedrag. Vorn behaalde een Ph.D. in Communicatiewetenschappen aan UQAM (Montréal) met zijn thesis over Artificial Life Media. Hij doceert Electronic Arts in het Departement Studio Arts aan de Concordia University (Intermedia programma). ? billvorn.concordia.ca

Media