Pic Me (2014)
Marc Lee

Pic Me wil gebruikers van sociale netwerken, die vaak persoonlijke berichten posten, waarschuwen voor de sporen die ze op het internet achterlaten. Het bereik van de aankondiging en de zichtbaarheid van iemands profielgegevens zijn in vele gevallen breder dan gebruikers denken. Snelle digitale updates in de vorm van afbeeldingen of video?s worden verzameld in databanken door meerdere instellingen en organisaties wereldwijd. Deze archieven leiden ertoe dat anonieme gebruikers hun privacy verliezen en korte gesprekken hun vergankelijkheid verliezen. Naast het effect op korte termijn, moet men ook worden aangezet na te denken over de gevolgen van deze grote hoeveelheid verzamelde gegevens op langere termijn.

Het project Pic Me (www.pic-me.com) laat ons toe om het zoeken naar locaties of profielgegevens van Instagram-gebruikers, en deze te localiseren op Google Earth, via het gebruikte adres. Via de installatie kunnen we ?vliegen? naar plaatsen waar mensen foto?s op Instagram hebben opgeladen.

Marc Lee

Sinds 1999 creëert Marc Lee (°1969) netwerk-georiënteerde interactieve projecten en experimenteert hij met informatie- en communicatietechnologieën. Zijn projecten zoeken naar economische, politieke, culturele en creatieve kwesties die dan worden bediscussieerd. Lee?s kunstwerken weerspiegelen de visies en de grenzen van onze informatiemaatschappij op een intelligente en artistieke manier. ? 1go1.net

Media