THE LONG NOW (2015)
Verena Friedrich

Een zeepbel blijft meestal slechts enkele ogenblikken stabiel ? het is een perfect gevormde bol met een schijnend oppervlak dat de omgeving weerkaatst. Onder invloed van de zwaartekracht en het dunner worden van het membraan, barst de bel na een paar seconden en is ze onherroepelijk verloren. Als een van de klassieke vanitas-symbolen staat de zeepbel traditioneel voor de vergankelijkheid van het moment en de kwetsbaarheid van het leven.

THE LONG NOW benadert de zeepbel vanuit een hedendaags perspectief, verwijzend naar de chemische en fysische eigenschappen evenals naar recente wetenschappelijke en technologische ontwikkelingen. THE LONG NOW beoogt het verlengen van de levensduur van een zeepbel, om deze indien mogelijk eeuwig in stand te houden. Gebruikmakend van een verbeterde formule genereert een machine een zeepbel, stuurt die naar een kamer met een gecontroleerde atmosfeer, en laat ze daar zo lang mogelijk in de lucht hangen. Het project wordt voorgesteld onder de vorm van een experimentele opstelling waarin de pas gemaakte zeepbel permanent oscilleert tussen fragiliteit en stabiliteit.

Verena Friedrich

Verena Friedrich (°1981) maakt installaties waarin biologische, elektronische en sculpturale media aan bod komen. In de afgelopen jaren hield ze residenties in SymbioticA ? Centre of Excellence in Biological Arts in Australië en het Max Planck Institute for Biology of Ageing, Keulen. Friedrich studeerde aan de Academy of Media Arts, Keulen, de University of Art and Design, Offenbach en aan de Academy of Fine Arts, Vienna. ? www.heavythinking.org

Media