Digital Vocabulary Sculpture (2015)
SLIDERS_lab

Vormen die tijdens de tentoonstelling door een 3D-printer worden afgedrukt, worden op een lichttafel geplaatst. De 256 vormen van de film Digital Vocabulary worden vastgelegd in hun beweging en afgedrukt met behulp van een 3D-printer. Het virtuele wordt echt en is geïncarneerd in vormen.

Deze toestandsverandering van digitaal naar vast wordt mogelijk gemaakt door de vertaling van digitale vormen naar een programma dat de elementen bewerkbaar maakt. Ze worden vervolgens naast elkaar gerangschikt volgens de organisatie van de originele platen van de Langage of Binary Images gemaakt door Woody Vasulka in 1978. Door deze steeds veranderende voorstelling streeft SLIDERS_lab naar een kritisch werk over de digitale wereld door de logica in vraag te stellen die aan de basis ligt van het schrijven ervan, en op die manier de poëtische kracht van deze taal ter discussie te stellen. Digital Vocabulary Sculpture maakt deel uit van een reeks werken die de matrices van de taal van binaire afbeeldingen zien als een soort geheugen, een archeologie waarvan de kracht duidelijk moet worden gemaakt.

SLIDERS_lab

SLIDERS_lab is een kunstenaarscollectief dat experimenten uitvoert m.b.t. nieuwe manieren om kunstzinnig vormen uit te denken en te realiseren voor grote hoeveelheden informatie, om plastisch na te denken over het esthetisch concept van informatie in het tijdperk van big data. Hun aanpak is veelzijdig en omvat installaties, performances, ontwerpen en experimenten. Hun projecten worden gekenmerkt door hun fictieve dimensie, hun kritische blik, hun onafhankelijkheid t.o.v. codes en hun vermogen om nieuwe ervaringen aan te bieden aan het individuele en collectieve lichaam.

Media