VIM (Vasulka Interactive Multimédia) (2014-2019)
SLIDERS_lab

Met de VIM (Vasulka interactive multimedia) werkt SLIDERS_lab het idee uit dat Jacques Derrida in Mal d?archive (Parijs, Galileo, 1995) formuleerrde toen hij voorstelde na te denken over het archief van de toekomst. In de praktijk realiseert de VIM een nieuwe rangschikking van functies die een archivalische organologie opbouwen, een origineel mnemonisch instrument dat ons in staat stelt om, in de woorden van de filosoof Bernard Stiegler, ?de relaties tussen fysiologische organen, technische orgels en sociale organisaties? te herdenken (Bernard Stiegler, De la misère symbolique 2. La catastrophe du sensible, Paris, Galilee, 2004, pp. 29, 99.) Het is SLIDERS_lab?s poging om hier een "archiviologie" van de 21e eeuw in de praktijk te brengen, in andere woorden, een wetenschap van het archief, waar ?archivering een performatieve daad wordt, een actieve, productieve interpretatie.?

De VIM is dus een interactieve archiefconsole die tot doel heeft alle doelgroepen in staat te stellen videowerken en bijbehorende documenten te ontdekken (teksten, foto?s, schetsen, diagrammen, contracten, enz.) van twee pioniers van de videokunst, Steina en Woody Vasulka. Uiteindelijk moet het meubel alle documenten kunnen voorstellen die gearchiveerd zijn in de Cinémathèque québécoise en elders met betrekking tot deze kunstenaars. De VIM bestaat uit drie delen: 1 ? Het verticale bovendeel is de ruimte voor de raadpleging en de keuze van de documenten. De interface die de gegevens organiseert, is een toren die bestaat uit evenveel cilinders als er werken zijn, waarbij elke ring alle documenten ondersteunt die in de database worden beschreven. 2 ? Het middelste gedeelte is de ruimte voor het geluid. 3 ? Het horizontale onderste deel is de didactische ruimte waar drie touch sceens informatie geven over het geselecteerde beeld. Het scherm aan de linkerkant toont het gekozen beeld. Hiermee kan men inzoomen en het beeld verplaatsen; het centrale scherm toont de video van het werk dat is gekoppeld aan het beeld aan de linkerkant; het meest rechtse scherm is een kartel dat informeert over het gekozen document (naam, jaar, grootte, referenties, enz.). Het biedt ook woorden die, wanneer ze worden geactiveerd, leiden tot intelligente selecties in de database.

SLIDERS_lab

SLIDERS_lab is een kunstenaarscollectief dat experimenten uitvoert m.b.t. nieuwe manieren om kunstzinnig vormen uit te denken en te realiseren voor grote hoeveelheden informatie, om plastisch na te denken over het esthetisch concept van informatie in het tijdperk van big data. Hun aanpak is veelzijdig en omvat installaties, performances, ontwerpen en experimenten. Hun projecten worden gekenmerkt door hun fictieve dimensie, hun kritische blik, hun onafhankelijkheid t.o.v. codes en hun vermogen om nieuwe ervaringen aan te bieden aan het individuele en collectieve lichaam.

Media