Lucifer's Commission (2014)
SLIDERS_lab

Aan de basis van Lucifer?s Commission ligt de wens om een herinterpretatie voor te stellen van bestaande Woody Vasulka-archieven uit de fotografische series Time/Energy Objects (1975) en Lucifer?s Commission (1983).

Deze series geven aanleiding tot het bedenken van nieuwe rasters voor het reizen doorheen deze beeldencollecties, waarbij de routes op twee manieren worden georganiseerd: 1) een lineair pad voor het scherm aan de linkerkant dat het publiek in staat stelt om letterlijk doorheen beelden te stappen; 2) Een cirkelvormige beweging voor de twee andere schermen: in het midden worden twee boven elkaar opgestelde cilinders geanimeerd met een rotatiebeweging en een translatie naar boven waardoor de beelden geleidelijk worden onthuld; aan de rechterkant zijn de foto?s opgevouwen om de vorm aan te nemen van kubussen die in een cirkel zijn gerangschikt. De bedoeling is om op een oneindige manier ruimten met een fragiele architectuur te doorkruisen door logica en organisch te mengen, georganiseerde elementen met gefragmenteerde structuren. Dit hergebruik vernieuwt de oorspronkelijke afbeeldingen die op deze manier hun archiefstatus verliezen en als het ware nieuw gemaakt material vormen. Dit hergebruik verlengt het initieel idee van de Vasulka?s voor wie elk beeld, elke reeks beelden een elementaire bouwsteen is die kan worden opgenomen en/of opnieuw kan worden afgespeeld in een werk.

SLIDERS_lab

SLIDERS_lab is een kunstenaarscollectief dat experimenten uitvoert m.b.t. nieuwe manieren om kunstzinnig vormen uit te denken en te realiseren voor grote hoeveelheden informatie, om plastisch na te denken over het esthetisch concept van informatie in het tijdperk van big data. Hun aanpak is veelzijdig en omvat installaties, performances, ontwerpen en experimenten. Hun projecten worden gekenmerkt door hun fictieve dimensie, hun kritische blik, hun onafhankelijkheid t.o.v. codes en hun vermogen om nieuwe ervaringen aan te bieden aan het individuele en collectieve lichaam.

Media