Tentoonstelling: update_6. Lee Lee Nam

van 05 november 2016 tot 04 december 2016

Lee Lee-nam werd geboren in 1969 in Damyang, Jeonnam, Korea. Hij voltooide een doctoraat in de kunsten aan de universiteit van Chosun en Yonsei in Korea. Daarnaast is hij exclusief kunstenaar voor Samsung Electronics en EPICS Forum, ambassadeur van WCC Green Olympics, consulent van UNESCO Creative City, ambassadeur voor Korean National Commission voor UNESCO en was hij artistiek directeur van het Gwangju Media Art Festival 2013. Zijn werk is opgenomen in meer dan vijftig belangrijke collecties.

NEW MEDIA KUNSTENAAR

De Zuid-Koreaanse kunstenaar maakt in zijn oeuvre gebruik van verschillende media zoals tekenkunst, schilderkunst, sculptuur, installatie en videokunst. Al deze media worden gecombineerd of geconfronteerd met nieuwe technologieën, nieuwe media, wat hem de mogelijkheid geeft om zijn beperkingen te overtreffen.
Zijn werken bevinden zich op de kruising tussen traditie en moderniteit, mens en natuur, Oosten en Westen, analoog en digitaal en tussen originaliteit en duplicatie.
De digitale technologie zorgde voor een geconnecteerde wereld ofwel een wereldwijd sociaal netwerk. Volgens Lee Lee Nam bevinden we ons momenteel in het tijdperk van de duisternis waar alle harmonie zoek is en er een grote polarisatie en verdeling tot stand is gekomen. Via zijn oeuvre tracht hij de kloof tussen geest (digitaal) en materie (analoog) te overbruggen. Het leven mag nooit gereduceerd worden tot kapitaal en technologie. Lee reflecteert over de inefficiënties van de markteconomie en de menselijk irrationaliteit.

HERINTERPRETATIE EN REANIMATIE VAN OUDE MEESTERWERKEN

Vaak gebruikt Lee Lee Nam beelden van Westerse olieverfschilderijen of Aziatische inktschilderijen, waarbij de vlakke media papier of doek worden vervangen door een ander vlak medium: een beeldscherm. Zo creëert hij een dialoog tussen diverse traditionele en hedendaagse mediatechnologieën en hun culturele geschiedenis. Door slechts kleine elementen in de klassieke meesterwerken in beweging te brengen, worden tradities en thema's van oude meesters - vaak met toevoeging van subtiele humor - herzien, geherinterpreteerd, omgevormd en herbelicht via de middelen van vandaag. Zijn werk is niet enkel zeer oud, maar ook zeer nieuw.
Maar is het blasfemie? In het geval van Lee Lee Nam gaat het - integendeel - om appreciatie en respect. Hij voert een 'update' uit om het werk levendig te maken en (opnieuw) de nodige aandacht te geven die het verdient. Hij maakt geen kopie, maar een nieuw, autonoom werk. Het frequent gebruikte aspect licht staat symbool voor de hergeboorte van de kunst in 'het tijdperk van de duisternis'.
Zijn oeuvre is een reflectie over de geschiedenis van de media en hun mogelijkheden op vlak van representatie en esthetiek. Hij heft de barrières tussen diverse culturen en tijdsperioden op. Hij stelt de gewoontes van perceptie van en omgang met kunst in vraag, waarbij de toeschouwer wordt gekatapulteerd tot (on)gewild proefdier.

Werken bij