Tentoonstelling: NTAA'16

van 05 november 2016 tot 04 december 2016

Na de oproep tot kandidaten voor de internationale wedstrijd New Technological Art Award 2016, schreven 487 kandidaten uit 59 landen zich in. De geselecteerde projecten voor update_6 / NTAA 2016 zijn: - 1024 architecture - François Wunschel, Jason Cook, Pier Schneider (FR) 'WALKING Cube' - Assocreation / Daylight Media Lab (AT/TH) -'Solar Pink Pong' - Alessio Chierico (IT) 'Trataka' - CREW_Eric Joris (BE) 'Collateral Rooms' - Michiel De Cleene (BE) 'Reference Guide' - Dries Depoorter (BE) 'Sheriff Software' - Verena Friedrich (DE) 'THE LONG NOW' - Julien Grossmann (FR) 'Breakaway Songs' - Elias Heuninck (BE) 'Lightkeeping' - Michael Kugler (US) & Sebastian Wolf (DE) 'Brume' - Marc Lee (CH) 'Pic-me' - Michael Mandiberg (US) 'Print Wikipedia' - Quadrature - Jan Bernstein, Juliane Götz, Sebastian Neitsch (DE) 'Satelliten' - Theresa Schubert (DE) 'Growing Geometries (Tattooing Mushrooms)' - Karina Smigla-Bobinski (DE) 'SIMULACRA' - Maja Smrekar (SI) 'K-9_topology: ECCE CANIS' - Stanza (UK) 'The Reader' - Bill Vorn & Louis-Philippe Demers (CA) 'Inferno' - Lien-Cheng Wang (TW) 'Regeneration Movement' Kunstwerk in dialoog: 'IVY2.0' van Tom Dekyvere De negentien genomineerde kunstwerken werden geselecteerd door een internationale jury: voorzitter van de jury Martin Honzik (Hoofd van de afdeling Prix/Festival Ars Electronica) samen met Peter Weibel (Directeur, ZKM Karlsruhe), Jean-Marie Dallet (Kunstenaar en lesgever-researcher aan de Université Paris 8), Stichting Liedts-Meesen, Stef Van Bellingen (Adviseur voor Zebrastraat en artistiek leider WARP), Paul Dujardin (CEO & Artistiek Directeur BOZAR), Nick Ervinck (Kunstenaar en winnaar van de update_2 publieksprijs), Alain Thibault (Artistiek Directeur van Elektra), Edwin Carels (Curator Nieuwe Media-tentoonstellingen), Karen Helmerson (Programmadirecteur voor Electronic Media, Film & Visual Art aan de New York State Council on the Arts (NYSCA)) en Ralph Dum (Wetenschappelijk medewerker en senior expert van de Europese Commissie). De genomineerden wedijveren voor de juryprijs (? 5000), de publieksprijs (tentoonstelling in een Europees museum) en een prijs in samenwerking met het STARTS-programma van de Europese Commissie (residentie in een industrieel bedrijf / onderzoekscentrum). Twee kunstwerken van update_6 / NTAA worden tentoongesteld in BOZAR.

AANKONDIGING VAN DE NEW TECHNOLOGICAL ART AWARDS 2016

Prijs van het publiek

Van de 3.000 bezoekers hebben er 384 een geldige stem uitgebracht. De volgende vijf kunstenaars hebben minstens 20 stemmen gekregen:
- 1024 architecture - François Wunschel, Jason Cook, Pier Schneider (FR) - WALKING Cube (127 stemmen)
- Verena Friedrich (DE) - THE LONG NOW (32 stemmen)
- Michael Kugler (US) & Sebastian Wolf (DE) - Brume (32 stemmen)
- Bill Vorn & Louis-Philippe Demers (CA) - Inferno (28 stemmen)
- Lien-Cheng Wang (TW) - Regeneration Movement (23 stemmen)
De prijs van het publiek bestaat uit een voorstelling van het kunstwerk, in de loop van het komend jaar, in een toonaangevend Europees cultureel centrum of museum. De prijs gaat ontegensprekelijk naar het kunstenaarscollectief 1024 architecture voor hun werk WALKING Cube. "WALKING Cube is een grillige structuur, een eenvoudige kubus die tot leven wordt gebracht door een reeks van mechanische bewegingen. Wanneer de kubus wordt geanimeerd, wordt hij als het ware een dier met een eenvoudige basisvorm. Het werk groeit en krimpt schoksgewijze, met vouwende en knikkende bewegingen. De WALKING Cube is het resultaat van een gezamenlijk onderzoek naar de fysica van bewegingen. Met gebruik van pneumatica wordt een combinatie van verschillende transformaties voorbereid en uitgevoerd met brute kracht. Het werk toont de chaotische mogelijkheden bij de deconstructie van een gewone en minimale vorm."

Prijs van de Jury

Van de elf leden van de internationale jury hebben er acht hun oordeel uitgebracht. Vier kunstenaars hebben minstens 8 stemmen gekregen:
- Michael Kugler (US) en Sebastian Wolf (DE) - Brume (14 punten)
- 1024 architecture - François Wunschel, Jason Cook, Pier Schneider (FR) - WALKING Cube (9 punten)
- Bill Vorn & Louis-Philippe Demers (CA) - Inferno (8 punten)
- Quadrature - Jan Bernstein, Juliane Götz, Sebastian Neitsch (DE) - Satelliten (8 punten)
De prijs van de jury gaat bijgevolg naar Michael Kugler (US) en Sebastian Wolf (DE) - Brume; hun werk wordt bekroond met de prijs van 5.000 euro. "Geïnspireerd door een ontmoeting met dichte, laaghangende mist in een natuurlijk landschap, doemt nevel op die een beeldhouwwerk omhult en erop lijkt te stollen, met wonderlijke lichteffecten tot gevolg. De toeschouwer wordt een katalysator die storingen veroorzaakt, en op die manier de ruimtelijke en temporele volatiliteit van dit fenomeen blootlegt. Brume opereert in de marge tussen alomtegenwoordigheid en het eindige, tussen symmetrie en het amorfe, tussen vergankelijkheid en duurzaamheid; een gebaar en een poëtische reflectie met betrekking tot de paradox van immaterialiteit." De kunstenaars kregen een positieve waardering van vier verschillende juryleden. Het werk dat ze voorstelden, beantwoordde aan de eisen van de wedstrijd en de regels ervan met betrekking tot het esthetisch gebruik van nieuwe technologieën, in reactie op de hedendaagse waarden.

Prijs in samenwerking met het STARTS-programma van de Europese Commissie

Deze prijs, die bestaat uit een stage in een industriële onderneming of onderzoekscentrum, gaat naar het project Growing Geometries (Tattooing Mushrooms) van Theresa Schubert (DE). "Growing Geometries (Tattooing Mushrooms) is een artistiek research-project dat onderzoekt hoe processen waarin levende organismen tussenkomen, kunnen worden gebruikt om kunst te creëren - of meer in het algemeen, om een creatieve output te genereren. Door het oppervlak van schimmels te gebruiken bestudeerde de kunstenares de topologie van de groei van paddestoelen, en liet ze zien hoe geometrieën op natuurlijke wijze kunnen veranderen. De paddestoel fungeert dus niet alleen als het doek van de kunstenaar, maar is tegelijkertijd zelf ook een kunstenaar.

Werken bij