Tentoonstelling: update_4

van 20 september 2012 tot 18 november 2012

De vierde update_ stelt een tentoonstelling voor die radicaal verschilt van de vorige drie edities: voor de eerste keer heeft het evenement plaats in twee steden (Gent en Brussel) en op drie locaties (Zebrastraat, iMAL en La Cambre), en is het helemaal gewijd aan de 20 genomineerden van de New Technological Art Award 2012, teneinde de huidige dynamiek te benadrukken op het vlak van de creatie van hedendaagse kunst in onze technologische wereld.

In het kader van de vierde biënnale voor hedendaagse kunst in Zebrastraat, Gent en iMAL, La Cambre, Brussel, ging de prijs van de jury van de New Technological Art Award van de Stichting Liedts-Meesen ter waarde van 5000 euro naar het werk 'Nihil Ex Nihilo' van Félix Luque Sánchez. De publieksprijs gaat ex aequo naar Wim Janssen met 'Static' en Julijonas Urbonas met 'Euthanasia Coaster'. De kunstenaars werden geselecteerd uit 337 inzendingen uit 40 verschillende landen wereldwijd, door een internationale jury samengesteld uit Jean-Marie Dallet (Professor en Commissaris van update_1), Alain Liedts (Voorzitter van de Stichting Liedts-Meesen), Dirk De Wit (Directeur van BAM, Vlaams Instituut voor visuele, audiovisuele en media kunst), Stef Van Bellingen (Consultant van Zebrastraat - artistiek leider WARP), Nick Ervinck (Kunstenaar en laureaat van de publieksprijs van update_2), Julien Maire (Kunstenaar en laureaat van de prijs van de jury van update_2), Yves Bernard (Stichter van de kunstorganisatie iMAL) en Pierre-Yves Desaive (Professor aan La Cambre, kunstcriticus Flash Art, L'Art Même, en kunsthistoricus bij het KMSKB-MRBAB).

Update_4: Prijs van de Jury
'Nihil ex nihilo' van Félix Luque Sánchez (SP) is de winnaar gekozen door de jury van de NTAA 2012. Met dit werk vervolgt Luque zijn onderzoek rond machine-intelligentie en thema's typisch voor sciencefiction, dat hij begon met zijn vorige installatie 'Chapter I: The Discovery'. Hij ontwikkelt een originele formele uitdrukking, hybride tussen installatie en vertelling, waarbij de bezoeker wordt uitgenodigd om te evolueren doorheen een opeenvolging van ruimtes. Het werk speelt met vele vormen van expressie, van audiovisuele, sculpturale, computationele tot narratieve vormen. Het is een complexe, maar relevante integratie van technieken (3D animatie, tekst naar spraak, AI, elektronica, netwerkprocessen, digitale productie, ...), waarbij vraagstukken aan bod komen over de aard van intelligentie en het lot van intelligente wezens.

Update_4 : ex aequo publieksprijzen
Julijonas Urbonas: Euthanasia Coaster
De Litouwse kunstenaar Julijonas Urbonas kon wel vermoeden dat er enige reactie op zijn ontwerp zou komen, maar niet in die spectaculaire mate. Op piekmomenten telde zijn website meer dan 20 000 hits per dag, en dat voor een schaalmodel van een roetsjbaan. 'Euthanasia Coaster' is echter een (minutieus berekend en reëel uitvoerbaar) ontwerp van een achtbaan waarin men het leven met "elegantie en euforie" kan beëindigen. De eigentijdse problematiek van overbevolking, zelfdoding en euthanasie die verdeeldheid zaait in onze maatschappij, ligt aan de basis van dit ontwerp. De kunstenaar doet geen ethische uitspraak, pro of contra, maar via de esthetiek onderzocht hij de mogelijkheidsvoorwaarden waaronder men met de kick van g-krachten en zweefmomenten in het hiernamaals belandt. 'Euthanasia Coaster' lijkt een radicale consequentie van onze entertainmentsamenleving die nood heeft aan existentiële reflectie.

Wim Janssen: Static
Wim Janssen studeerde experimentele film en video aan de Hogeschool Sint-Lukas te Brussel. 'Static' is een ruimtelijke installatie waarin hij, gebruikmakend van eenvoudige middelen, het fenomeen van ruis of een sneeuwbeeld op een televisie visualiseert. We kennen dit verschijnsel wanneer er, door de afstand, een verlies aan signaalsterkte ontstaat of er geen ontvangst is. Met behulp van minuscule plexiplaatjes, de nauwkeurige plaatsing ervan in de ruimte, beweging, rotatie, lichtinval en polarisatie recreëert Janssen dit merkwaardige artefact van de technologie. Niet alleen het iconische beeld zelf, maar tevens de manuele manier waarop het verkregen wordt, sprak de bezoekers fel aan.

Colloquium 'Onsterfelijk'
Naar aanleiding van de tentoonstelling update_4 in de Gentse Zebrastraat, de kunsthogeschool La Cambre en iMAL in Brussel werd een colloquium georganiseerd rond het thema 'onsterfelijk' in de kunst. Museumdirecteurs, restaurateurs, filosofen, kunstenaars en wetenschappers reflecteerden over de fysieke en symbolische overleving van kunstwerken en meer specifiek computer- of technologisch gerelateerde kunst. Het is duidelijk dat de traditionele paradigma's betreffende bewaring en conservatie sterk onder druk staan. Dit roept nieuwe vragen op over wat moét, kan en dient bewaard te worden. Via het realiseren van "partituren", die fungeren als een handleiding, ontstaat een mogelijkheid om een kunstwerk te reproduceren waarbij het begrip authenticiteit een nieuwe invulling krijgt. De resultaten van dit driedaags colloquium werden verwerkt tot een online-publicatie met tekst en bewegende beelden.

Werken bij